καλώς ήρθατε στη μητρόπολη του Πλάτωνα

Logo

Today:

June 17, 2024 1:27 pm

Stay tuned for our launch in:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Our New Website is

Coming Soon

Get ready to be inspired. Subscribe to read our editor’s welcome note and to receive future updates.

It´s a matter of Value, not of money.
Είναι θέμα Αξίας, όχι χρημάτων.

 

Philosophy is the highest form of music! 

Φιλοσοφία, είναι η υψηλότερη μορφή μουσικής.

–  Plato

 

“Music is everybody’s business. It’s only the publishers who think people own it. 

Η μουσική είναι δουλειά όλων. Μόνο οι εκδότες πιστεύουν ότι ανήκει σε κάποιους.

– John Lennon

 

Luck is what happens when hard preparation meets opportunity. 

Τύχη είναι αυτό που συμβαίνει όταν η έντατική προετοιμασία συναντά την ευκαιρία

– Aristotle 

email newsletter

sign up